BẾ MẠC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,890

Ngày đăng: 20/12/2018

BẾ MẠC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Sau 2 ngày tập huấn tại Đà Nẵng, chiều ngay 20/12/2018, Lớp tập huấn Kỹ năng phân tích, đánh giá tác động chính sách do Văn phòng Quốc hội tổ chức đã chính thức bế mạc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?