KHÓ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 18,409

21/12/2018

KHÓ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

Sự “vênh” nhau giữa Luật Đất đai 2013 và Nghị định 01/2017 của Chính phủ khiến quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật gặp khó khăn. Đây là kiến nghị của huyện Thăng Bình gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tại buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, Pháp luật về Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?