NẮM CHẮC QUY TRÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỂ GIÁM SÁT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,222

14/12/2018

NẮM CHẮC QUY TRÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỂ GIÁM SÁT

Trong buổi làm việc thứ 3 của hội nghị tập huấn “Kỹ năng thẩm tra, giám sát ngân sách Nhà nước đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức, đang diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 14/12/2018, các đại biểu tiếp tục trao đổi, thảo luận về Quy trình, kỹ năng thẩm tra và giám sát kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước của Quốc hội và HĐND.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?