QUẢNG NAM LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 27 CHỨC DANH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,506

05/12/2018

QUẢNG NAM LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 27 CHỨC DANH

Sáng ngày 05/12/2018,kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với các chức danh cho HĐND tỉnh bầu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?