CHI PHÍ QUẢN LÝ BHXH PHẢI GẮN VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,716

CHI PHÍ QUẢN LÝ BHXH PHẢI GẮN VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU

Chiều ngày 15/05, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?