LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,014

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7

Ngày mai 13/6 , Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Một trong những vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm là tăng cường cơ chế giám sát trong phòng chống tham nhũng, làm thế nào mở rộng phạm vi kiểm soát ra đơn vị ngoài nhà nước nhưng vẫn đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, cân nhắc việc giao quyền cho thanh tra Chính phủ trong kiểm tra xác minh tài sản có dấu hiệu tham nhũng, gắn luật phòng chống tham nhũng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?