PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,972

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giám sát - một trong những chức năng quan trọng của HDND đã được phát huy trong thời gian qua. Ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?