BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 27 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 16,883

Ngày đăng: 29/09/2018

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 27 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

#Cũng trong chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Biểu thuế môi trường. Theo đó, uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hoả từ 300 đồng/lít lên 1000 đồng/lít và đề nghị Chính phủ tập trung khoản thu này cho giải quyết các vấn đề môi trường. Đây cũng là nội dung thảo luận cuối cùng của phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?