BỐ TRÍ HỢP LÝ CƠ CẤU NHÂN SỰ KHI HỢP NHẤT 3 VĂN PHÒNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 16,984

29/09/2018

BỐ TRÍ HỢP LÝ CƠ CẤU NHÂN SỰ KHI HỢP NHẤT 3 VĂN PHÒNG

#Cũng cho ý kiến về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đa số các ý kiến thành viên UBTVQH tập trung vào vấn đề cần bố trí hợp lý cơ cấu nhân sự của 3 văn phòng sau khi hợp nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?