LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI KHẢ THI TRONG THỰC TẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,598

12/09/2018

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI KHẢ THI TRONG THỰC TẾ

#Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi là dự án luật quan trọng được thảo luận kỹ lưỡng từ trung ương tới địa phương, trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Trong phiên họp 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng nay vấn đề xử lý tài sản, không giải trình được nguồn gốc tiếp tục được các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?