NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỢP LÝ KHI SÁT NHẬP 3 VĂN PHÒNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,755

Ngày đăng: 29/09/2018

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỢP LÝ KHI SÁT NHẬP 3 VĂN PHÒNG

#Thưa quý vị! Đề án dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân đã được cho ý kiến. Việc hợp nhất sẽ giảm không nhỏ số lượng các chánh văn phòng và phó chánh văn phòng, nhưng làm sao để bộ máy hoạt động hiệu quả thì cần có thí điểm, để tổng kết đánh giá và đưa ra mô hình hợp lý nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?