PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 18,113

Ngày đăng: 24/09/2018

PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Để hoạt động giám sát thực sự đạt được chất lượng, hiệu quả cao cần chú trọng khâu lựa chọn nội dung đưa vào chương trình giám sát; xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc các kết luận sau giám sát, nhờ đó đa số các kết luận giám sát đã được các tổ chức, địa phương xử lý dứt điểm, được cử tri tín nhiệm và hoan nghênh. Đó là những kinh nghiệm rút ra từ các đợt giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát - một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?