SÁP NHẬP 3 VĂN PHÒNG PHẢI ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 18,449

Ngày đăng: 29/09/2018

SÁP NHẬP 3 VĂN PHÒNG PHẢI ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ

#Chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, vẫn còn nhiều băn khoăn để tìm ra một mô hình tham mưu giúp việc hợp lý. Bởi theo các thành viên uỷ ban thường vụ Quốc hội, quan trọng khi hợp nhất là tính hiệu quả cuả bộ máy khi sát nhập, không phải chỉ là sự sáp nhập cơ học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?