ỦY BAN TVQH THẢO LUẬN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,006

12/09/2018

ỦY BAN TVQH THẢO LUẬN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

#Sau phiên khai mạc, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đưa 2 phương án xử lý tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc. Phiên thảo luận sôi nổi, thể hiện rõ quan điểm của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với vấn đề đang đặt ra tại dự án Luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?