ỦY BAN VĂN HÓA, GD, TN, TN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,692

ỦY BAN VĂN HÓA, GD, TN, TN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI

Ngày17/9 , tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện có buổi làm việc với Thư viện Quân đội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?