ĐOÀN ĐBQH BẮC NINH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,759

29/01/2019

ĐOÀN ĐBQH BẮC NINH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?