ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH SẼ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÚP NGƯỜI NGHÈO

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,848

12/01/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH SẼ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÚP NGƯỜI NGHÈO

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, năm 2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả về công tác kêu gọi các tổ chức cá nhân xã hội trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ để giúp đồng bào nghèo khó khăn ổn định cuộc sống, đặc biệt là đồng bào thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Bình. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khi nói về nhiệm vụ phương hướng hoạt động của đoàn trong năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?