ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,830

Ngày đăng: 12/01/2019

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

Sẽ tăng cường sự phối, kết hợp giữa đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam với HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh nhằm nâng cao hoạt động của các đại biểu dân cử trong công tác lập pháp, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đây là khẳng định của Ông Phan Thái Bình – Phó trường đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam với PV THQHVN trong năm mới 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?