NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,839

29/01/2019

NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tập trung ghi nhận và tiến hành giám sát và hậu giám sát những vấn đề bức xúc của cử tri trên địa bàn là phương châm hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?