VỊ ĐẠI BIỂU “HAY CÃI” CỦA NGƯỜI DÂN XỨ QUẢNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,432

Ngày đăng: 05/01/2019

VỊ ĐẠI BIỂU “HAY CÃI” CỦA NGƯỜI DÂN XỨ QUẢNG

Là một trong những ĐBQH đầu tiên của miền Trung tại Quốc hội khóa I, nhà trí thức yêu nước Lâm Quang Thự tham gia nghị trường với tính cách đậm chất xứ Quảng là hay phản biện trước những điều chưa được, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề mà nhiều người khi đó ngại đề cập. Ông còn dành nhiều tâm huyết đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên luật tổ chức bộ máy chính quyền địa phương của đất nước non trẻ sau Cách mạng tháng 8

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?