CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH – THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,955

Ngày đăng: 11/10/2019

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH – THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác phòng, chống bạo lực gia đình bằng việc ban hành nhiều đạo luật với các điều khoản, quy định nhằm ngăn cấm, định tội cho hành vi bạo lực gia đình. Nhờ đó, trên thực tế đã thu được thành tựu nhất định, chủ yếu tại khu vực thành thị. Nhưng ở nông thôn, miền núi tình trạng bạo lực gia đình vẫn chưa được cải thiện do thách thức từ những hạn chế, bất cập và cả khó khăn trong quá trình triển khai, thi hành các văn bản luật. Phản ánh của PV THQHVN về vấn đề này trong phóng sự sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?