ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TRIỆU PHONG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,612

Ngày đăng: 07/10/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TRIỆU PHONG

Sáng 7-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Lăng huyện Triệu Phong. Ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?