KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI PV HOÀNG YẾN VỀ NHỮNG NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 22-10

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,183

Ngày đăng: 22/10/2019

KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI PV HOÀNG YẾN VỀ NHỮNG NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 22-10

KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI PV HOÀNG YẾN VỀ NHỮNG NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU 22-10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?