PHỎNG VẤN CHỦ NHIÊM ỦY BAN VH, GD, TN, TN&NĐ CỦA QUỐC HỘI, ÔNG PHAN THANH BÌNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,714

Ngày đăng: 05/10/2019

PHỎNG VẤN CHỦ NHIÊM ỦY BAN VH, GD, TN, TN&NĐ CỦA QUỐC HỘI, ÔNG PHAN THANH BÌNH

Kết thúc đợt giám sát tại các tỉnh phía Nam của Đoàn giám sát số 3 "Về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em" giai đoạn 2015-2019, ngoài nắm những số liệu về thực trạng tại từng địa phương, Đoàn giám sát đã ghi nhận nhiều thông tin, kiến nghị và những bất cập... bên cạnh là những giải pháp trong thời gian tới. Đó cũng là nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, sau đợt giám sát.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?