ĐỀ NGHỊ KHÔNG QUY ĐỊNH THU PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,056

Ngày đăng: 27/11/2019

ĐỀ NGHỊ KHÔNG QUY ĐỊNH THU PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA

Cho ý kiến Về kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đại biểu thống nhất với đề nghị của Tòa án nhân dân Tối cao: Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác này và không quy định về phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong dự thảo Luật. Qua phân tích nhiều ý kiến nhận định đây là phương thức tốt cho cả người dân, tốt cho xã hội, tiết kiệm cho Ngân sách trên tinh thần thiện chí, hợp tác của các bên tham gia hòa giải đối thoại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?