LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PCTT CẤP XÃ - CẦN LUẬT HÓA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,618

Ngày đăng: 18/11/2019

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PCTT CẤP XÃ - CẦN LUẬT HÓA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Trong công tác phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là dân quân tự vệ đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong những trường hợp khi lực lượng chuyên nghiệp chưa kịp tiếp ứng đối với các khu vực bị chia cắt và cô lập. Tuy nhiên, do chưa được Luật hóa nên hoạt động của lực lượng này vẫn chưa đồng bộ, cũng như chế độ chính sách cho các đối tượng còn hạn chế. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là một trong những nội dung quan trọng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều” đang được Quốc hội cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?