NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV HOÀNG YẾN VỚI ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,542

Ngày đăng: 27/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV HOÀNG YẾN VỚI ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Hoàng Yến với Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương,Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?