NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 20-11

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,402

Ngày đăng: 20/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 20-11

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Tiểu Bảo về nội dung chương trình làm việc của Quốc hội chiều ngày 20-11

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?