PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM XUÂN THĂNG VỀ PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,021

Ngày đăng: 08/11/2019

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM XUÂN THĂNG VỀ PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN

Chiều ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Một số nội dung được tập trung chất vấn là: việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã; tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, thi nâng ngạch cán bộ công chức viên chức, đánh giá xếp hạng cán bộ công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại biểu Phạm Xuân Thăng, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương để trao đổi rõ hơn về phiên chất vấn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?