TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG ĐB TRIỆU THẾ HÙNG NÓI VỀ LUẬT THANH NIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,750

Ngày đăng: 16/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG ĐB TRIỆU THẾ HÙNG NÓI VỀ LUẬT THANH NIÊN

Ông Triệu Thế Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, rằng luật TN (sửa đổi) là luật đối với một lực lượng xã hội quan trọng, có ý nghĩa quyết định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?