TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,031

Ngày đăng: 08/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?