TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,231

Ngày đăng: 27/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?