TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,335

Ngày đăng: 08/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG HÀ SỸ ĐỒNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?