TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG, ĐBQH TỈNH BẾN TRE

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,748

Ngày đăng: 27/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG, ĐBQH TỈNH BẾN TRE

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG, ĐBQH TỈNH BẾN TRE

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?