TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,391

Ngày đăng: 08/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?