TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PCCC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,688

Ngày đăng: 20/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PCCC

Hệ thống các văn bản quy phạm phát luật hiện nay còn nhiều bất cập, chồng chéo; việc bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC còn chậm so với quy định cũng như chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?