TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,882

Ngày đăng: 18/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?