TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU PHÙNG VĂN HÙNG VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,664

Ngày đăng: 15/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU PHÙNG VĂN HÙNG VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU PHÙNG VĂN HÙNG VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?