TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,303

Ngày đăng: 27/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?