Ý KIẾN ĐẠI BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,180

Ngày đăng: 28/11/2019

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?