ĐÀ NẴNG CHẤT VẤN VỀ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ CÔNG VỤ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,748

Ngày đăng: 12/12/2019

ĐÀ NẴNG CHẤT VẤN VỀ TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ CÔNG VỤ

HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Các ý kiến chất vấn tập trung vào nội dung xây dựng và tổ chức chính quyền và vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?