ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HIỆP ĐỨC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,003

Ngày đăng: 02/12/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HIỆP ĐỨC

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam gồm ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, ông Phan Việt Cường, Trưởng đoàn và ông Phan Thái Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Đức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?