ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,250

14/02/2019

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN

Là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam, đối ngoại Quốc hội đang ngày càng mở rộng, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam.Trong năm 2018 vừa qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của nền ngoại giao nước nhà, với nhiều dấu ấn đặc biệt trong các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?