PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,237

Ngày đăng: 03/02/2019

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giám sát là một trong những chức năng, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân các cấp đã được luật định. Thông qua phương thức này, nhiều vấn đề liên quan bức thiết đến đời sống cử tri và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được giải quyết thấu đáo. Ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?