SẼ THÔNG QUA LUẬT GIAO DUC SỬA ĐỔI TRONG NĂM 2019

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,230

18/02/2019

SẼ THÔNG QUA LUẬT GIAO DUC SỬA ĐỔI TRONG NĂM 2019

Năm 2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì thẩm tra 3 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Phóng viên THQHVN đã có cuộc trò chuyện với GS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, để tìm hiểu thêm về các hoạt động trong năm 2018 và những kế hoạch trong năm 2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?