BÌNH THUẬN: CẦN TĂNG MỨC CHO VAY HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,424

Ngày đăng: 25/03/2019

BÌNH THUẬN: CẦN TĂNG MỨC CHO VAY HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận đã cho 9.465 hộ vay với tổng số tiền hơn 172 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp các cá nhân, cơ sở có điều kiện phát triển việc làm, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn trong việc thực hiện chương trình này là do nguồn vốn và mức cho vay còn thấp với nhu cầu thực tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?