CẦN CÓ CƠ CHẾ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SINH KẾ CÓ HIỆU QUẢ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,909

Ngày đăng: 20/03/2019

CẦN CÓ CƠ CHẾ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SINH KẾ CÓ HIỆU QUẢ

Cần tạo cơ chế để địa phương thúc đẩy, nhân rộng các mô hình sinh kế sản xuất có hiệu quả để cải thiện đời sống của bà con nhân dân, thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững. Đây là nội dung được đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Nguyễn Lâm Thành làm trưởng đoàn nhấn mạnh trong buổi làm việc với huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?