CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,371

Ngày đăng: 19/03/2019

CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Giám sát việc "Thực hiện chính sách pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018", sáng ngày 19/3/2019, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Nguyễn Lâm Thành làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?