ĐẢM BẢO GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, KHÔNG CHẠY THEO THÀNH TÍCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 16,245

Ngày đăng: 18/03/2019

ĐẢM BẢO GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, KHÔNG CHẠY THEO THÀNH TÍCH

Sáng ngày 18/3/2019, đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc Thực hiện chính sách pháp luật về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại xã Trà Tân và xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?