HIỆU QUẢ TỪ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,924

Ngày đăng: 25/03/2019

HIỆU QUẢ TỪ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Luật thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc, phát triển thư viện trường học, xây dựng xã hội học tập.Tại Thủ đô Hà Nội, nhiều thư viện trường học đã và đang phát huy vai trò, hoạt động hiệu quả. Ghi nhận tại trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?